ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาเปิดโลกอุดมศึกษาเพื่อการศึกษาต่อของนักเรียนในโครงการห้องเรียนดนตรี

โพสต์21 พ.ย. 2564 23:02โดยSUKRIT DEEYING
            สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ครู นักเรียน และผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนาเปิดโลกอุดมศึกษาเพื่อการศึกษาต่อของนักเรียนในโครงการห้องเรียนดนตรีแบบไลฟ์สดทางเพจห้องเรียนดนตรี สพฐ. OBEC Music Program ระหว่างวันที่ 20 - 28 พฤศจิกายน 2564  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนในโครงการห้องเรียนดนตรี จำนวน 19 โรงเรียน และนักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านดนตรีในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีความสนใจและความถนัดด้านดนตรีได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลการศึกษาต่อในสาขาดนตรีจากสถาบันการศึกษาด้านดนตรีโดยตรง รายละเอียดังสิ่งที่ส่งที่มาด้วย
Ċ
SUKRIT DEEYING,
21 พ.ย. 2564 23:02
Comments