ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565

โพสต์28 ธ.ค. 2564 00:30โดยSUKRIT DEEYING
        ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสามารถสมัครและส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ได้ที่เว็บไซต์ NIRC5.bru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 มกราคม 2565 และสมัครเข้าร่วมโครงการโดยไม่นำเสนอผลงานวิจัย สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 รายละเอียดดังแนบ 

Ċ
SUKRIT DEEYING,
28 ธ.ค. 2564 00:30
Comments