ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษารอบคัดเลือก

โพสต์1 ก.พ. 2561 18:58โดยPatchada Osaklung
สสวท.ร่วมกับศูนย์สะเต็มศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 โรงเรียนสุรนารีวิทยา ได้จัดประกวดโครงงานสะเต็มศึกษารอบคัดเลือก ปี 2561 ของนักเรียน ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
               - รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 พ.ค. 2561
               - ประกาศรายชื่อโครงงานที่เข้าร่วมแข่งขันทางเว็บไซค์โรงเรียนสุรนารีวิทยา วันที่ 21 พ.ค. 2561
               - ติดตั้งโครงงาน วันที่ 31 พ.ค. 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
               - ประกวดแข่งข้น วันที่ 1 มิ.ย. 2561 
ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 โรงเรียนสุรนารีวิทยา เบอร์โทร 086-8787973,098-7828630 สามารถดาวน์โหลดเอกสาร "คู่มือการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษาได้ที่ https://goo.gl/HB1PKq และ รายละเอียดข้อมูลการส่งผลงานได้ที่  https://goo.gl/bgHNPZ
Comments