ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปีการศึกษา 2564

โพสต์17 ก.พ. 2564 19:28โดยPeerawat Wongsuwan
ด้วยโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ใน่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.admission.nkrafa.com ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 30 มีนาคม 2564 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ą
Peerawat Wongsuwan,
17 ก.พ. 2564 19:28
Ċ
Peerawat Wongsuwan,
17 ก.พ. 2564 19:28
Comments