ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นศิษย์พระดาบส ประจำปีการศึกษา 2564

โพสต์15 ม.ค. 2564 00:45โดยSUKRIT DEEYING
มูลนิธิพระดาบส เปิดรับสมัครบุคคลผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และขาดแคลนทุนทรัพย์เข้าเป็นศิษย์โรงเรียนพระดาบส รุ่นที่ 45 ประจำปีการศึกษา 2564 กำหนดรับสมัคร วันที่ 5 มกราคม - 31 มีนาคม 2564 ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สมัครได้ด้วยตนเองพร้อมยื่นหลักฐานที่ สำนักงานโรงเรียนพระดาบส ตรงข้ามหอสมุดแห่งชาติ เลขที่ 384 - 386 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์หมายเลข 0 2282 7000 ต่อ 102 104 และ 109 โทรสาร 0 2280 0155 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://www.phradabos.or.th 
Ċ
SUKRIT DEEYING,
15 ม.ค. 2564 00:45
Comments