ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต.)

โพสต์31 ต.ค. 2562 21:32โดยNapaporn Tungklang
        ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ 2563สามารถดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ http://rcm.edupol.org และรับสมัครทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org
Comments