ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 7,200 อัตรา

โพสต์17 พ.ย. 2563 23:02โดยSUKRIT DEEYING
ด้วยสำนักงานตำรวจแ่หงชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 7,200 อัตรา โดยจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 16 - 22 พฤศจิกายน 2563 สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://rcm.edupolorg และรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://www.policeadmission.org/

Comments