ประชาสัมพันธ์การรับสมัครศิษย์พระดาบส

โพสต์23 มี.ค. 2564 19:58โดยSUKRIT DEEYING
ด้วยมูลนิธิพระดาบส โรงเรียนพระดาบสได้ทำการเปิดการสอนวิชาชีพ 8 สาขา ได้แก่ ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างซ่อมบำรุง ช่างไม้เครื่องเรือน ช่างเชื่อม การเกษตรพอเพียง และวิชาเคหบริบาล (เฉพาะผู้หญิง) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 1 ปี และเป็นโรงเรียนอยู่ประจำ จึงได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครตามรายละเอียดแนบท้าย และขอแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนในสังกัดที่สนใจ คัดเลือกนักเรียน ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ตามประกาศมูลนิธิพระดาบส รวบรวมส่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาภายในวันที่ 29 มีนาคม 2564 เพื่อรวบรวมส่งรายงานจังหวัดนครราชสีมาทราบต่อไป
สามารถดาวน์โหลดประกาศได้ที่ http://www.ppb.moi.go.th/