ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับรางวัลเกียรติคุณ

โพสต์19 พ.ย. 2564 00:50โดยSUKRIT DEEYING   [ อัปเดต 19 พ.ย. 2564 00:52 ]
        กรมอนามัย กองกิจกรรมทางกาย ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนโรงเรียน ร่วมขับเคลื่อนโครงการ ChOPA & ChiPA Game สมัครขอรับรางวัลเกียรติคุณด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางอภิรดี ฟั่นเพ็ง หมายโทรศัพท์ 08 9141 3821 หรือเว็บไซต์ http://hcp9.anamai.moph.go.th 
ลิงก์กรอกใบสมัคร https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5ECrH3gIlzqAG6-WQp2dp8siNUaaIqk-4Bppv0yBjwij6ZA/closedform