ประชาสัมพันธ์การอบรมแนวทางการจัดทำวงดนตรีลูกทุ่งในโรงเรียน

โพสต์27 พ.ย. 2561 18:17โดยJiraphapa Srihaphong
 ด้วย โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต ร่วมกับศูนย์การค้าเทอมินอล 21 นครราชสีมา กำหนดจัดการอบรม แนวทางการจัดทำวงดนตรีลูกทุ่งในโรงเรียน เพื่อให้แต่ละโรงเรียนได้มีแนวมีทางการจัดทำวงดนตรีลูกทุ่ง และเพิ่มทักษะความสามารถด้านดนตรีลูกทุ่งในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม 2562  ณ ฮอลล์ 1 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 นครราชสีมา รายละเอียดตามแนบ