ประชาสัมพันธ์เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง

โพสต์1 ก.ย. 2562 21:12โดยNapaporn Tungklang
                ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา ขอประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงาน/ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง  ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 1 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร  ในวันเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น