ประชาสัมพันธ์โครงการ Dek-D's Pre-Admission TCAS

โพสต์29 มี.ค. 2564 20:41โดยSUKRIT DEEYING
บริษัท เด็กดี อินเตอร์ แอคทีฟ จำกัด ประชาสัมพันธ์โครงการ Dek-D's Pre-Admission TCAS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ทดลองข้อสอบ วิเคราะห์จุดด้อยของตัว ลองทำข้อสอบในสถานการณ์ บรรยากาศ กฎระเบียบเสมือนจริงเพื่อประโยชน์ในการเตรียมตัวสอบ และกระตุ้นให้นักเรียนจริงจังกับการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย โรงเรียนหรือนักเรียนที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dekdpread.com หรือ โทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-235-2451 ต่อ 242 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2564
Comments