ประชาสัมพันธ์ โครงการ "Easy stat : รู้จัก เลือกได้ใช้เป็น สำหรับผู้ไม่ใช่นักสถิติ"

โพสต์13 ก.พ. 2563 20:15โดยสมิทธิ์ พุ่มยี่สุ่น
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประชาสัมพันธ์ โครงการ "Easy stat : รู้จัก เลือกได้ใช้เป็น สำหรับผู้ไม่ใช่นักสถิติ"
Ċ
สมิทธิ์ พุ่มยี่สุ่น,
13 ก.พ. 2563 20:15
Comments