ประชาสัมพันธ์โครงการ GPSC Young Social Innovator season 3

โพสต์3 ส.ค. 2563 20:23โดยNapaporn Tungklang
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์บริษัทโครงการ GPSC Young Social Innovator season 3  ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์รี่ จำกัด(มหาชน)  เพื่อให้สถานศึกษาทราบ รายละเอียดดังแนบ
Ċ
Napaporn Tungklang,
3 ส.ค. 2563 20:23
Comments