ประชาสัมพันธ์ "โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ" รุ่นที่ 9

โพสต์25 มิ.ย. 2563 21:28โดยPeerawat Wongsuwan
ขอเชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดส่งนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ "โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ" รุ่นที่ 9  จัดโดยคณะนักศึกษาหลักสูตร "นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ 10 ของสถาบันการสร้างชาติ (Nation-Building Institute : NBI) ในวันที่ 7 สิงหาคม - 9 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
Ċ
Peerawat Wongsuwan,
25 มิ.ย. 2563 21:28
Ċ
Peerawat Wongsuwan,
25 มิ.ย. 2563 21:28
Ċ
Peerawat Wongsuwan,
25 มิ.ย. 2563 21:28
Ċ
Peerawat Wongsuwan,
25 มิ.ย. 2563 21:28
Ċ
Peerawat Wongsuwan,
25 มิ.ย. 2563 21:28
ą
Peerawat Wongsuwan,
25 มิ.ย. 2563 21:28
Comments