ประชาสัมพันธ์โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

โพสต์16 ก.พ. 2564 01:33โดยSUKRIT DEEYING
      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งว่า คณะการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาพัมนาแผนและดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการมหาวิทยาลัยไวเบอร์ไทย หรือ Thai MOOC ซึ่งได้มีการจัดทำรายวิชาออนไลน์แบบเปิด โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นครู อาจารย์ ที่สามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวอุ้มบุญ  เกตุสิงห์ เบอร์โทรศัพท์ 02-564-4440 ต่อ 6721 หรือทางอีเมล์ aumboon_ke@lsed.tu.ac.th 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ : mooc.thaicyberu.go.th
เฟชบุ๊คแฟนเพจ : thaimooc
Comments