ปราชาสัมพันธ์ "โครงการพัฒนาศิลปหัตถกรรมร่วมกับเยาวชนและภาคการศึกษา" (#CrafttheFuture)

โพสต์28 มิ.ย. 2561 02:58โดยKittapol Chumsakul
           ด้วยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)  กำหนดจัดการประกวดผลงานตามโครงการ ภายใต้แนวคิดโครงงาน "การส่งเสริมและสนับสนุนให้งานศิลปหัตถกรรมสามารถอยู่ในชีวิตประจำวันของกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในช่วงชั้นการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Craft for Kid)"  รองรับกลุ่มนักเรียนระดับระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  รายดังไฟล์แนบ
           ประชาสัมพันธ์มาเพื่อโปรดทราบ
Ċ
Kittapol Chumsakul,
28 มิ.ย. 2561 02:58
Comments