ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์

โพสต์9 ส.ค. 2563 23:24โดยPatcharaporn Nontawarakorn
ด้วย มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย จะดำเนินการมอบรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๒๗ ให้กับครู-อาจารย์ผู้รับผิดชอบทางการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลงานดีเด่นในการสร้างสรรค์และริเริ่มทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปเพิ่มพูนความสนใจและพัฒนาการเรียนรู้วิชาวิทยาศาตร์ของนักเรียน โดยขอเชิญโรงเรียนและครูที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.ttsf.or.th  ส่งใบสมัครเป็นไฟล์ PDF ทาง E-mail: Saovalsk_C@toray.co.th ดังรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้