ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ "อย่าให้ใครว่าไทย"

โพสต์4 ก.พ. 2561 18:15โดยPunnawich Yurawong   [ อัปเดต 4 ก.พ. 2561 18:15 ]
สพม.31 ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ "อย่าให้ใครว่าไทย" เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รายละเอียดดังแนบ

Comments