ประชาสัมพันธ์โครงการ "โรงเรียนในโรงงาน"

โพสต์6 ก.ย. 2564 01:17โดยSUKRIT DEEYING   [ อัปเดต 6 ก.ย. 2564 01:17 ]
            ด้วย สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้จัดทำโครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม โดยมี บริษัท สมาร์ท (2015) เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นผู้บริหารโครงการ ในปีการศึกษา 2564 มีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ ดังนี้
            1. บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด และ บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัดโชติ
            2. บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด
            3. บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติได้ที่ https://www.smart2015.co.th/wil-โรงเรียนในโรงงาน
หรือโทร. 02-003-8045, 094-4562221, หรือ 098-9450199
Comments