ประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย (Preparing for Universuty Project : Pre-U Project)

โพสต์23 มี.ค. 2564 19:41โดยSUKRIT DEEYING
ด้วยมูลนิธิรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ ประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย (Preparing for Universuty Project : Pre-U Project) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้เชิญวิทยากรชั้นนำระดับประเทศ พี่บัณฑิต นิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ มาให้ความรู้ เทคนิคการเรียน วิธีเลือกอาชีพที่เหมาะสม การพัฒนาศักยภาพ ทักษะชีวิต ทัศนคติ ตลอดจนแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ เลขที่ 72/3 หมู่ที่ 11 ถนนเลียบคลองสอง ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร 08 3212 9659 เว็บไซต์ www.dnewlife.org