ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมจัดระบบเครือข่ายด้วย Mikro Tik

โพสต์27 ธ.ค. 2563 22:08โดยSUKRIT DEEYING
     ด้วยศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการอบรมการจัดระบบเครือข่ายอย่างมืออาชีพด้วย Mircro Tik หลักสูตร MTCNA และหลักสูตร MTCTCE โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่วยทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใชเอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ Mikro Tik ตามมาตรฐานสากล โดยกำหนดฝึกอบรม หลักสูตรอบรม MTCNA (Mikro Tik Certificate Network Administrator) ระหว่างวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2564 และ หลักสูตร MTCTCE (Mikro Tik Certificate Control Engineer) ระหว่างวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2564 ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์
0-4322-0619 สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kk.lru.ac.th
Ċ
SUKRIT DEEYING,
27 ธ.ค. 2563 22:08
Comments