ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "การสอนภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรมและแนวคิดศวรรษที่ 21

โพสต์5 ก.พ. 2562 19:44โดยJiraphapa Srihaphong
  ด้วย บริษัท แม็คเอ็ดดูกา จำกัด ได้จัดอบรมเพื่อยกระดับการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน พัฒนาตนเอง และพัฒนาอาชีพ กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษอังกฤษ) โดยจะจัดในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้แงประชุมชวนชม โรงแรมสบายโฮเทล อ. เมือง จ. นครราชสีมา  โดยการอบรมในครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม
      ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคลากรในสังกัดที่สนใจเข้าร่วมการอบรมในวันและเวลาดังกล่าว