ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมออนไลน์ "ครูแนะแนวมืออาชีพ สู่นักคณิตศาสตร์ในอนาคต"

โพสต์19 พ.ย. 2564 00:23โดยSUKRIT DEEYING   [ อัปเดต 19 พ.ย. 2564 00:23 ]
     ด้วยภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูที่สนใจเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ "ครูแนะแนวมืออาชีพ สู่นักคณิตศาสตร์ในอนาคต" ผ่าน Zoom ในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. ครูผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่มีค่าใช้จ่าย และจะได้รับเกียรติบัตร