ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค

โพสต์13 ก.ค. 2564 02:17โดยSUKRIT DEEYING
   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลับพะเยา ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร และนักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รับชมงานกิจกรรมการประกวดในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค ออนไลน์ และเข้าร่วมแข่งขันประเภทต่าง ตามรายละเอียแนบท้าย และ www.science.up.ac.th