ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยพระราชทานฯ

โพสต์24 พ.ย. 2564 23:15โดยSUKRIT DEEYING
        คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกณิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 28 - 29 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม 320320 ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
        กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่  24 พฤศจิกายน 2564 - 3 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย