ประชาสัมพันธ์แผนงานการจัดฝึกอบรมศิลปาชีพให้แก่บุตรหลานเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินหรือผู้สนใจทั่วไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

โพสต์27 ก.พ. 2561 00:38โดยฐิตารีย์ สุวรรณศรี
               ด้วยสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีแผนงานการจัดฝึกอบรมศิลปาชีพ ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่บุตรหลานเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินหรือผู้สนใจทั่วไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานปฏิรูปที่ดิน จังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก.นครราชสีมา) เลขที่ 601/1 ถนนเดชอุดม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 ได้ทุกวันเวลาราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 044-274-224 ต่อ 14 ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรม ขอให้ยื่นใบสมัครภายในวันที่ 14 มีนาคม 2561 ประเภทของหลักสูตร รายละเอียดตามไฟล์แนบ
Ċ
ฐิตารีย์ สุวรรณศรี,
27 ก.พ. 2561 00:38
Comments