ประชาสัมพันธ์ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครผลงานประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับรายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

โพสต์14 ก.ค. 2564 23:54โดยSUKRIT DEEYING   [ อัปเดต 14 ก.ค. 2564 23:54 ]
    ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครผลงานประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับรายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ออกไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ตามประกาศแนบท้าย