ประชาสัมพันธ์รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานครูส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการครูประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

โพสต์12 ก.ค. 2561 02:09โดยPamila Petch-aum
ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการครูประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง จำนวน 7 อัตรา 5 วิชาเอก ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561