ประชาสัมพันธ์วารสาร "เพื่อนพึงพา" ฉบับที่ 6 เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2563

โพสต์27 ม.ค. 2564 01:33โดยSUKRIT DEEYING   [ อัปเดต 27 ม.ค. 2564 01:34 ]
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้นำส่งวารสาร "เพื่อนพึ่งพา" ฉบับเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2563 เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย รายละเอียดตามลิงค์ http://www.friendsofpa.or.th/e-book/ep6-2563/index.html#p=1
Comments