ประกากศผลการประเมิน ผู้บริหาร ครุ นักเรียน โรงเรียน"รักการอ่าน" และห้องสมุด 3 ดี ประจำปี 2561

โพสต์28 ก.ย. 2561 00:29โดยPatcharaporn Nontawarakorn
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ประกาศผลการประเมิน ผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียน"รักการอ่าน" และห้องสมุด ๓ ดี ประจำปี ๒๕๖๑ ดังรายละเอียดแนบ
ĉ
Patcharaporn Nontawarakorn,
28 ก.ย. 2561 00:29
Comments