ประกาศเลื่อนกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค (2) ในตำแหน่งที่ว่าง สังกัด สพม.31

โพสต์29 มิ.ย. 2563 02:28โดยชลิตา ดามพ์สุกรี
ประกาศเลื่อนกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค (2) ในตำแหน่งที่ว่าง สังกัด สพม.31 รายละเอียดดังแนบ
Ċ
ชลิตา ดามพ์สุกรี,
29 มิ.ย. 2563 02:28
Comments