ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัญฑิต วิทยาลัยบรมราชชนนี จังหวัดนครราชสีมา และวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์10 ม.ค. 2561 19:39โดยWeerachat Fukkhokkruad   [ อัปเดต 10 ม.ค. 2561 19:41 ]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัญฑิต วิทยาลัยราชชนนี จังหวัดนครราชสีมา และวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561