ประกาศผลการคัดเลือกตราสัญลักษณ์และชื่อรางวัลผลงานปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

โพสต์18 มี.ค. 2563 00:00โดยPatcharaporn Nontawarakorn   [ อัปเดต 18 มี.ค. 2563 00:02 ]
ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ เชิญชวนบุคลากรในสังกัดร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) และชื่อรางวัลผลงานปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการตัดสินผลการประกวดเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีผลการคัดเลือกตามประกาศที่ส่งมาพร้อมนี้ 
Comments