ประกาศผลการประกวดสุทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา "สะพานสู่ภาษาจีน" ครั้งที่ 14

โพสต์13 ก.ค. 2564 01:48โดยSUKRIT DEEYING   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2564 01:51 ]
      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่าได้ดำเนินการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา "สะพานสู่ภาษาจีน" ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2564 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงส่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ผลการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา "สะพานสู่ภาษาจีน" ครั้งที่ 15 ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

Comments