ประกาศผลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. 2563

โพสต์16 มี.ค. 2563 00:28โดยSupada Kotesanlee
อกศจ.นครราชสีมา ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 และ กศจ.นครราชสีมา ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 อนุมัติรับย้ายข้าราชการครู จำนวน 32 ราย มาดำรงตำแหน่งครู สังกัด สพม.31
Comments