ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560

โพสต์15 พ.ย. 2560 01:45โดยPamila Petch-aum
            ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 โดยดำเนินการรับสมัครในระหว่างวันที่ 22 - 28 พฤศจิกายน 2560
            เพื่อไม่เป็นการเสียเวลา และเสียโอกาส ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครพร้อมตัวจริงให้ครบถ้วน และลงนามในเอกสารให้เรียบร้อย เนื่องจากมีมติไม่ให้รับสมัครหากเอกสารไม่ครบ/ไม่เรียบร้อย
Ċ
Pamila Petch-aum,
15 พ.ย. 2560 01:45
Ċ
Pamila Petch-aum,
15 พ.ย. 2560 01:45
Comments