ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ปีการศึกษา 2561

โพสต์10 เม.ย. 2561 03:01โดยPeerawat Wongsuwan   [ อัปเดต 10 เม.ย. 2561 19:11 ]
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ปีการศึกษา 2561  กำหนดการสัมภาษณ์ในวันที่ 17 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  โดยให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกเตรียมแฟ้มผลงานด้านคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ เข้ารับการสัมภาษณ์ รายงานตัว เวลา 08.30 น.
Ċ
Peerawat Wongsuwan,
10 เม.ย. 2561 18:56
Comments