ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2560

โพสต์2 ก.พ. 2560 19:15โดยWeerachat Fukkhokkruad
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2560
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(สาย 1)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560
Ċ
Weerachat Fukkhokkruad,
2 ก.พ. 2560 19:15
Comments