ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) สพม.31

โพสต์2 ก.ย. 2562 03:00โดยChonlada Srisanpang
ตามที่ สพม.31 ดำเนินการรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น  ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ  (ผู้อำนวยการกลุ่ม)   สพม.31 นั้น  ในการนี้ สพม.31 ได้ดำเนินการตรวจคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตามประกาศดังแนบ