ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ปีการศึกษา 2563

โพสต์29 มี.ค. 2563 20:39โดยPeerawat Wongsuwan
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ปีการศึกษา 2563 กำหนดวันสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  รายละเอียดตามประกาศและรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
Peerawat Wongsuwan,
29 มี.ค. 2563 20:39
Ċ
Peerawat Wongsuwan,
29 มี.ค. 2563 20:39
Comments