ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562

โพสต์28 ธ.ค. 2561 01:38โดยPeerawat Wongsuwan
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562  ขอให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้  เข้าสอบแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 11.00 น.  ณ สนามสอบโรงเรียนสุรนารีวิทยา อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา  ทั้งนี้ขอให้ผู้เข้าสอบนำบัตรประจำตัวสอบ บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน เพื่อแสดงตัวในการเข้าสอบ พร้อมทั้งเตรียมอุปกรณ์การสอบ ได้แก่ ปากกาน้ำเงิน ดินสอ ยางลบ และให้ไปถึงสนามสอบก่อนสอบ 15 นาที    
Ċ
Peerawat Wongsuwan,
28 ธ.ค. 2561 01:38
Ċ
Peerawat Wongsuwan,
28 ธ.ค. 2561 01:38
Comments