ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วครวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ2561

โพสต์12 ก.พ. 2561 22:15โดยPamila Petch-aum
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วครวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ2561
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31