ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประจำเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์8 ก.พ. 2561 00:38โดยPamila Petch-aum
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประจำเขตพื้นที่การศึกษา
โดยให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ที่มีชื่อในลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างและปฏิบัติงาน ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.
ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 
Ċ
Pamila Petch-aum,
8 ก.พ. 2561 00:38
Comments