ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ประเภทโควตาเตรียมอุดมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์20 ก.พ. 2560 23:17โดยฐิตารีย์ สุวรรณศรี

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ประเภทโควตาจังหวัด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยสามารถตรวจสอบผลการสอบคัดเลือกได้ทาง https://goo.gl/V7wgKh หรือทางเว็บไซต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (http://www.triamudom.ac.th)

ทั้งนี้ นักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องปฏิบัติดังนี้
๑. ยืนยันการรับสิทธิ์ทางเว็บไซต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภายในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ (http://www.triamudom.ac.th)
๒. ไปรายงานตัวในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง ๑๑๑ ตึก ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
๓. ไปสอบวัดความรู้ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ ณ อาคารอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยโรงเรียนจะแจ้งที่นั่งสอบให้ทราบต่อไป
๔. ให้ผู้ปกครองพาไปมอบตัวในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

หากนักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ไม่ปฏิบัติตามข้อหนึ่งข้อใด ถือว่าสละสิทธิ์การเป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

Ċ
ฐิตารีย์ สุวรรณศรี,
20 ก.พ. 2560 23:17
Comments