รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ในตำแหน่งที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

โพสต์2 ต.ค. 2563 01:53โดยSmith Poomyeesoon   [ อัปเดต 4 ต.ค. 2563 02:29 ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ในตำแหน่งที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ หากมีข้าราชการรายใดมีความประสงค์จะเข้ารับการสมัครคัดเลือกฯ ให้ยื่นคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณา ได้ที่กลุ่มบริหารงารบุคคล สพม.๓๑ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://gg.gg/mgl54
Comments