รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา38ค.(2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม)

โพสต์13 ส.ค. 2562 20:33โดยChonlada Srisanpang
ด้วย สพม.31 จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา38ค.(2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) รายละเอียดดังแนบ
ċ
เอกสารประกอบ.rar
(4893k)
Chonlada Srisanpang,
13 ส.ค. 2562 20:33
Comments