รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เพื่อแต่งตั้งไปดำรงตาแหน่งที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

โพสต์26 ส.ค. 2564 01:19โดยSmith Poomyeesoon   [ อัปเดต 26 ส.ค. 2564 01:20 ]
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เพื่อแต่งตั้งไปดำรงตาแหน่งที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา 
Comments