โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ เพื่อนสอนภาษาอังกฤษ

โพสต์9 พ.ค. 2561 19:40โดยโรงเรียน ปักธงชัยประชานิรมิต
โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 มีความ ประสงค์จะรับสมัครครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  จำนวน 4 อัตรา  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
โรงเรียน ปักธงชัยประชานิรมิต,
9 พ.ค. 2561 19:40
Ċ
โรงเรียน ปักธงชัยประชานิรมิต,
9 พ.ค. 2561 19:40
Comments