สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจและบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โพสต์30 มี.ค. 2564 00:38โดยSUKRIT DEEYING
ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 100 อัตรา โดยจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 28 เมษายน 2564 ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://rcm.edupol.org และรับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.policeadmission.org/

Comments